PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Armatura za grejanje Oventrop

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
123321.102 Kuglasti ventil Optibal 1/2" kom
657,58
123321.304 Kuglasti ventil Optibal 3/4" kom
945,50
123321.001 Kuglasti ventil Optibal 1" kom
1.311,50
123321.504 Kuglasti ventil Optibal 5/4" kom
2.228,94
123321.604 Kuglasti ventil Optibal 6/4" kom
3.200,06
123321.002 Kuglasti ventil Optibal 2" kom
4.660,40
123321.212 Kuglasti ventil - rucka Optibal 2 1/2" kom
13.923,86
123321.003 Kuglasti ventil - rucka Optibal 3" kom
34.252,72
104300.400 Siber ventil Oventrop 1/2" kom
1.875,14
104301.595 Siber ventil Oventrop 6/4" kom
5.758,40
104301.600 Siber ventil Oventrop 2" kom
8.821,82
040715.001 Kosi hvatac necistoca Oventrop 1/2" kom
1.166,32
040715.002 Kosi hvatac necistoca Oventrop 3/4" kom
1.467,66
040715.003 Kosi hvatac necistoca Oventrop 1" kom
2.159,40
040715.004 Kosi hvatac necistoca Oventrop 5/4" kom
3.091,48
040715.005 Kosi hvatac necistoca Oventrop 6/4" kom
3.822,26
040715.006 Kosi hvatac necistoca Oventrop 2" kom
5.580,28
040715.007 Kosi hvatac necistoca Oventrop 2 1/2" kom
10.917,78
040172.001 Nepovratni ventil Oventrop 1/2" kom
1.903,20
040172.002 Nepovratni ventil Oventrop 3/4" kom
2.437,56
040172.003 Nepovratni ventil Oventrop 1" kom
3.559,96
040172.004 Nepovratni ventil Oventrop 5/4" kom
5.031,28
040172.005 Nepovratni ventil Oventrop 6/4" kom
6.775,88
040172.006 Nepovratni ventil Oventrop 2" kom
10.244,34
108830.004 Odzracno lonce 1/2" Oventrop kom
885,72
108830.006 Odzracno lonce 3/4" Oventrop kom
2.026,42
103331.300 PIP slavina Oventrop 3/8" kom
1.126,06
103331.400 PIP slavina Oventrop 1/2" kom
635,62
106140.004 Regulator protoka pravi Hycocon Q 15 kom
26.905,88
106150.400 Reg. protoka Hydromat QTR 1/2" Oventrop kom
18.489,10
106150.600 Reg. protoka Hydromat QTR 3/4" Oventrop kom
20.311,78
106150.800 Reg. protoka Hydromat QTR 1" Oventrop kom
22.291,84
106151.200 Reg. protoka Hydromat QTR 6/4" Oventrop kom
36.342,58
106148.014 Reg. dif. pritiska Hydromat DTR1/2"+hol. kom
20.311,78
106147.004 Regulator dif. pritiska Hydromat DTR1/2" kom
19.317,48
106147.016 Regulator dif. pritiska Hydromat DTR 2" kom
56.384,74
106200.004 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 1/2" kom
12.583,08
106200.006 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 3/4" kom
15.029,18
106200.008 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 1" kom
18.361,00
106200.010 Regulator dif. pritska Hycocon DTZ 5/4" kom
24.805,04
106850.304 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 3/4" kom
3.257,40
106850.100 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 1" kom
3.965,00
106850.504 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 5/4'' kom
7.355,38
114620.040 Regul. ventil Cocon QTZ 1/2" Oventrop kom
10.049,14
114610.060 Regul. ventil Cocon QTZ 3/4" Oventrop kom
17.178,82
114610.080 Regul. ventil Cocon QTZ 1" Oventrop kom
8.974,32
114570.004 Reg. ventil Cocon QTZ 1/2" aut.reg.prot. kom
8.885,26
114615.100 Regul. ventil Cocon QFC 65/16 Oventrop kom
157.398,30
114615.200 Regul. ventil Cocon QFC 80/16 Oventrop kom
162.578,42
106170.004 Pravi balansni ventil Hycocon V 15 kom
2.893,84
106170.006 Pravi balansni ventil Hycocon V 20 kom
3.235,44
106170.008 Pravi balansni ventil Hycocon V 25 kom
4.511,56
106171.001 Pravi balansni ventil Hycocon V 32 kom
5.477,80
106171.002 Pravi balansni ventil Hycocon V 40 kom
6.159,78
106151.003 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 10 kom
2.902,38
106151.004 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 15 kom
2.902,38
106151.005 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 20 kom
3.246,42
106151.006 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 25 kom
4.512,78
106151.007 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 32 kom
5.156,94
106151.008 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 40 kom
5.802,32
106151.009 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 50 kom
6.879,58
106151.110 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 65 kom
21.057,20
135469.900 Termo zastita za Regumat RTA3/4"Oventrop kom
7.655,50
135106.200 Kotlovski sig.blokMSM-BlockDN25 Oventrop kom
3.119,54
046601.103 Rad.TS ugaoni set1/2"Oventrop (V+N+G) kom
1.682,38
167370.400 Rad.TS ug.set dup.r.1/2"Oventrop(V+N+G) kom
1.682,38
167510.400 Rad.TS pr.set dup.r.1/2"Oventrop (V+N+G) kom
1.682,38
118000.400 Rad. ventil ugaoni Oventrop TS 1/2" kom
829,60
118000.003 Rad. ventil pravi Oventrop TS 3/8" kom
1.004,06
118010.400 Rad. ventil pravi Oventrop TS 1/2" kom
829,60
118370.440 Rad. ventil ugaoni Oventrop AV9 TS 1/2" kom
1.006,50
118380.400 Rad. ventil pravi Oventrop AV9 TS 1/2" kom
1.454,24
118370.600 Rad. ventil ugaoni Oventrop AV9 TS 3/4" kom
1.382,26
101137.500 Termo glava Uni XD Oventrop kom
973,56
101136.500 Termo glava Uni XH Oventrop kom
912,56
101136.800 Termo glava antivandal Uni LHB Oventrop kom
1.747,04
101136.700 Termo glava Vindo TH Oventrop kom
753,96
101022.950 Termo glava sa kapil. 2m UNI FH Oventrop kom
5.758,40
102263.530 Termo glava sa kapil. 2m UNI LH Oventop kom
1.945,90
114280.620 Termo glava sa kapil.2m 30-60oC Oventrop kom
8.544,88
101136.701 Aktuator LH Oventrop 230V kom
2.641,30
115204.001 Prikljucni blok 6 reg. zona Oventrop kom
9.254,92
101200.920 Kontroler grejnog kruga 230 V kom
28.236,90
101270.050 El.motorni pogon 24V mod.0-10V Oventrop kom
16.162,56
115802.000 El.motorni pogon QFC/QTR 24V DN 40-100 kom
64.985,74
115200.610 Uzidni sobni termostat 230 V Oventrop kom
6.733,18
115205.024 Sobni termostat 24 V Oventrop kom
3.966,22
115205.010 Sobni termostat 230 V Oventrop kom
2.568,10
115055.100 Bezicni sobni termostat 3 V Oventrop kom
10.178,46
115250.610 Digitalni sobni termostat 230 V Oventrop kom
8.016,62
115156.100 Radio prijemnik 4 kanala 230 V Oventrop kom
22.936,00
119150.004 Rad. ventil ugaoni duo reg. HRV 1/2" kom
755,18
119160.004 Rad. ventil pravi duo reg. HRV 1/2" kom
755,18
119050.003 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 3/8" kom
768,60
119050.004 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 1/2" kom
600,24
119050.006 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 3/4" kom
1.038,22
119060.003 Rad. ventil pravi Oventrop HR 3/8" kom
768,60
119060.004 Rad. ventil pravi Oventrop HR 1/2" kom
600,24
119060.006 Rad. ventil pravi Oventrop HR 3/4" kom
1.107,76
109106.100 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 3/8" kom
633,18
109106.200 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 1/2" kom
542,90
109106.300 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 3/4" kom
969,90
109116.100 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 3/8" kom
613,66
109116.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 1/2" kom
525,82
109116.300 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 3/4" kom
939,40
109117.100 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi3 1/2" kom
1.074,82
109117.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi3 1/2" kom
1.074,82
109066.200 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi4 1/2" kom
1.034,56
109076.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi4 1/2" kom
1.255,38
109055.100 Drenazni alat za Oventrop Combi 4 kom
2.219,18
118022.001 Uronski ventil Oventrop 1/2" kom
3.545,32
118022.002 Uronski ventil (susac) Oventrop 1/2" kom
3.663,66
118200.001 Usponski gornji ventil Oventrop 1/2" kom
1.545,74
118200.002 Usponski donji ventil (100%) Oventrop kom
1.770,22
118200.003 Usponski donji ventil (50%) Oventrop kom
1.622,60
118200.004 Prikljucna steznica (set) Oventrop Cofit kom
464,82
046640.904 H ventil (100%) izvod pod Oventrop kom
1.349,32
046640.914 H ventil (50%) izvod pod Oventrop kom
1.277,34
046640.915 H ventil (100%) izvod zid Oventrop kom
1.349,32
046640.104 Adapter za Cu cev (par) Oventrop 15 kom
547,78
046640.105 Adapter za Cu cev (par) Oventrop 18 kom
547,78
046640.101 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 16x2 kom
513,62
046640.100 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 17x2 kom
601,46
046640.102 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 18x2 kom
629,52
046640.106 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 20x2 kom
764,94
046640.103 Adapter za Al-pex cev Oventrop 20x2,5 kom
385,52
130030.051 Mesni ventil - ventil Brawa-mix 35-50 kom
7.076,00
130030.100 Termos.mesni ventil Brawa-mix 30-65 5/4" kom
31.128,30
130030.910 Set navojnih caura Brawa mix 3/4" kom
1.637,24
050200.111 Vodeni filter Aquanova Magnum 2" 95-140 kom
25.036,84
050200.110 Ulozak za vodeni filter 95-140 Oventrop kom
2.812,10
050200.112 Plastic. solja filtera Trogamid T 95-140 kom
6.500,16
050200.109 O-ring za vodeni filter Aquanova Magnum kom
328,18
140020.050 Aditiv za estrih Oventrop 10 lit kom
6.624,60

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders