Prikaz svih 122 rezultata

Besavni celicni fiting ASTM A

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" 91,25 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" 109,02 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" 137,46 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" 205,01 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" 273,74 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" 456,23 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" 709,82 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" 1.248,99 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" 1.094,94 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" 2.109,30 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" 2.129,45 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" 5.658,38 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" 11.288,31 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" 21.867,99 RSD kom

Dodaj u korpu

020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" 14.919,15 RSD kom

Dodaj u korpu

020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" 688,49 RSD kom

Dodaj u korpu

020108.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 2" 968,15 RSD kom

Dodaj u korpu

020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" 2.538,27 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" 220,41 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" 711,00 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" 1.047,54 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" 1.240,70 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" 637,53 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" 756,03 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" 1.638,86 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" 2.117,60 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" 3.381,99 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" 5.806,50 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" 9.107,91 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" 14.689,26 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" 14.852,79 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" 22.441,53 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" 1.136,42 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" 873,35 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" 684,93 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" 1.695,74 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" 953,93 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" 953,93 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" 953,93 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" 1.669,67 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" 1.667,30 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" 1.669,67 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" 1.993,17 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" 1.343,79 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" 1.480,07 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" 2.649,66 RSD kom

Dodaj u korpu

020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" 2.452,95 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" 1.821,35 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" 2.452,95 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" 6.831,53 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" 3.187,65 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" 4.781,48 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" 9.650,64 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" 3.902,21 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" 11.065,53 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" 15.128,90 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" 15.369,45 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" 15.767,61 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" 33.864,93 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" 31.044,63 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" 48.548,27 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" 47.676,11 RSD kom

Dodaj u korpu

020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" 47.676,11 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" 220,41 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" 283,22 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" 229,89 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" 155,24 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" 191,97 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" 196,71 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" 250,04 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" 298,62 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" 180,12 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.057 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1/2" 399,35 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" 304,55 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" 399,35 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" 276,11 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" 255,96 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" 823,58 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" 679,01 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" 635,16 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" 464,52 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" 693,23 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" 841,35 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" 715,74 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" 638,72 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" 649,38 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.026 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x5/4" 1.143,53 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" 1.036,88 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" 1.162,49 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" 1.342,61 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" 943,26 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" 1.521,54 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" 1.317,72 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" 1.768,02 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" 1.501,40 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" 2.346,30 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" 1.618,71 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" 2.675,73 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" 2.160,26 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" 2.069,01 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" 5.017,29 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" 4.473,38 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" 4.254,15 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" 4.139,21 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" 5.978,33 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" 5.273,25 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" 4.220,97 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" 6.888,41 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" 9.686,19 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" 9.449,19 RSD kom

Dodaj u korpu

020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" 9.213,38 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.018 Kapa ASTMA 234 STD 6/4" 193,16 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" 219,23 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" 239,37 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" 514,29 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" 867,42 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" 1.368,68 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" 1.815,42 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" 6.790,05 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" 6.229,55 RSD kom

Dodaj u korpu

020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" 8.356,62 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing