Prikaz svih 134 rezultata

Crne predizolovane cevi

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
123311.269 Predizolovana cev 26,9 1.609,23 RSD met

Dodaj u korpu

123311.337 Predizolovana cev 33,7 1.617,53 RSD met

Dodaj u korpu

123311.424 Predizolovana cev 42,4 2.138,93 RSD met

Dodaj u korpu

123311.483 Predizolovana cev 48,3 2.211,21 RSD met

Dodaj u korpu

123311.603 Predizolovana cev 60,3 3.022,94 RSD met

Dodaj u korpu

123311.761 Predizolovana cev 76,1 4.174,76 RSD met

Dodaj u korpu

123311.889 Predizolovana cev 88,9 5.602,68 RSD met

Dodaj u korpu

123311.108 Predizolovana cev 108 6.633,63 RSD met

Dodaj u korpu

123311.114 Predizolovana cev 114,3 4.879,83 RSD met

Dodaj u korpu

123311.133 Predizolovana cev 133 8.560,44 RSD met

Dodaj u korpu

123311.139 Predizolovana cev 139 9.901,86 RSD met

Dodaj u korpu

123311.159 Predizolovana cev 159 10.887,78 RSD met

Dodaj u korpu

123311.168 Predizolovana cev 168 11.140,19 RSD met

Dodaj u korpu

123311.219 Predizolovana cev 219,1 14.513,88 RSD met

Dodaj u korpu

123321.750 Predizolovani cevni luk 45o 42,4 3.122,48 RSD kom

Dodaj u korpu

123321.752 Predizolovani cevni luk 45o 48,3 3.300,23 RSD kom

Dodaj u korpu

123321.760 Predizolovani cevni luk 45o 60,3 4.911,83 RSD kom

Dodaj u korpu

123321.770 Predizolovani cevni luk 45o 76,1 6.798,35 RSD kom

Dodaj u korpu

123321.780 Predizolovani cevni luk 45o 139 16.604,22 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.802 Predizolovani cevni luk 90o 26,9 1.897,19 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.812 Predizolovani cevni luk 90o 33,7 2.352,23 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.822 Predizolovani cevni luk 90o 42,4 3.072,71 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.832 Predizolovani cevni luk 90o 48,3 4.237,56 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.852 Predizolovani cevni luk 90o 60,3 4.698,53 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.862 Predizolovani cevni luk 90o 76,1 6.798,35 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.872 Predizolovani cevni luk 90o 88,9 8.324,63 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.873 Predizolovani cevni luk 90o 108 10.747,95 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.882 Predizolovani cevni luk 90o 114,3 11.783,64 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.892 Predizolovani cevni luk 90o 133 16.590,00 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.893 Predizolovani cevni luk 90o 139 17.778,56 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.894 Predizolovani cevni luk 90o 159 23.816,13 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.895 Predizolovani cevni luk 90o 168 23.778,21 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.897 Predizolovani cevni luk 90o 219,1 34.578,30 RSD kom

Dodaj u korpu

123310.001 Prediz. cevni luk 90o 60,3 nestandardni 8.009,42 RSD kom

Dodaj u korpu

123310.002 Prediz. cevni luk 90o 76,1 nestandardni 9.784,55 RSD kom

Dodaj u korpu

123322.780 Poliuretanska sirovina komponenta A 980,00 RSD kg

Dodaj u korpu

123322.781 Poliuretanska sirovina komponenta B 976,44 RSD kg

Dodaj u korpu

123312.001 Cvrsta tacka 26,9 6.455,88 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.002 Cvrsta tacka 33,7 7.285,38 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.003 Cvrsta tacka 42,4 7.056,68 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.004 Cvrsta tacka 48,3 8.958,60 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.006 Cvrsta tacka 60,3 10.557,17 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.007 Cvrsta tacka 76,1 12.627,36 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.008 Cvrsta tacka 88,9 14.842,13 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.009 Cvrsta tacka 108 22.321,85 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.010 Cvrsta tacka 114 22.737,78 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.011 Cvrsta tacka 133 27.430,38 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.012 Cvrsta tacka 139 27.874,76 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.013 Cvrsta tacka 159 33.723,92 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.014 Cvrsta tacka 168 34.395,81 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.017 Predizolovana redukcija 48,3x42,4 5.293,40 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.016 Predizolovana redukcija 60,3x42,4 6.508,02 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.015 Predizolovana redukcija 60,3x48,3 6.215,33 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.018 Predizolovana redukcija 76,1x60,3 6.967,80 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.400 Predizolovana redukcija 88,9/60,3 9.271,44 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.019 Predizolovana redukcija 88,9/76,1 9.828,39 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.020 Predizolovana redukcija 114,3/88,9 13.179,57 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.001 Predizolovana racva 26,9 4.788,59 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.002 Predizolovana racva 33,7 5.865,75 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.003 Predizolovana racva 42,4 7.698,95 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.004 Predizolovana racva 48,3 8.159,91 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.006 Predizolovana racva 60,3 10.749,14 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.007 Predizolovana racva 76,1 13.344,29 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.008 Predizolovana racva 88,9 16.689,54 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.009 Predizolovana racva 108 24.162,15 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.010 Predizolovana racva 114 24.630,23 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.011 Predizolovana racva 133 32.272,29 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.012 Predizolovana racva 139 32.780,66 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.013 Predizolovana racva 159 42.755,99 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.014 Predizolovana racva 168 43.483,58 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.100 Predizolovana racva 76,1/60,3/76,1 11.776,53 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.101 Predizolovana racva 88,9/60,3/88,9 13.696,23 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.103 Predizolovana racva 88,9/76,1/88,9 15.090,98 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.102 Predizolovana racva 114,3/76,1/114,3 18.832,02 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.105 Predizolovana racva 168,3/88,9/168,3 28.631,97 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.106 Predizolovana racva 168,3/114,3/168,3 32.817,39 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.150 Predizolovana 45o racva 48,3/33,7 5.382,27 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.155 Predizolovana 45o racva 48,3/42,4 6.083,79 RSD kom

Dodaj u korpu

123313.201 Predizolovana 45o racva 76,1/60,3 8.753,60 RSD kom

Dodaj u korpu

123314.001 Termoskupljajuca spojnica 26,9 2.236,10 RSD kom

Dodaj u korpu

123314.002 Termoskupljajuca spojnica 33,7 2.074,94 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.003 Termoskupljajuca spojnica 42,4/110 2.534,72 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.004 Termoskupljajuca spojnica 48,3 2.511,02 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.006 Termoskupljajuca spojnica 60,3/125 2.845,19 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.972 Termoskupljajuca spojnica 76,1/140 3.293,12 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.007 Termoskupljajuca spojnica 88,9 3.820,44 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.008 Termoskupljajuca spojnica 108 5.040,99 RSD kom

Dodaj u korpu

123311.977 Termoskupljajuca spojnica 114,3 4.709,19 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.009 Termoskupljajuca spojnica 133 5.743,70 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.010 Termoskupljajuca spojnica 139 5.625,20 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.011 Termoskupljajuca spojnica 159 6.451,14 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.012 Termoskupljajuca spojnica 168 6.333,83 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.013 Termoskupljajuca spojnica 219,1 8.060,37 RSD kom

Dodaj u korpu

123315.100 Termoskupljajuci set bez spojnice 139 4.306,29 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.001 Zavrsna kapa 26,9 1.228,85 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.002 Zavrsna kapa 33,7 1.228,85 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.003 Zavrsna kapa 42,4 1.512,06 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.004 Zavrsna kapa 48,3 1.512,06 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.005 Zavrsna kapa 57 1.840,31 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.006 Zavrsna kapa 60,3 1.254,92 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.007 Zavrsna kapa 76,1 1.938,66 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.008 Zavrsna kapa 88,9 2.256,24 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.009 Zavrsna kapa 108 2.802,53 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.010 Zavrsna kapa 114 2.832,15 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.011 Zavrsna kapa 133 3.448,35 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.012 Zavrsna kapa 139 3.448,35 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.013 Zavrsna kapa 159 3.861,92 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.014 Zavrsna kapa 168 3.861,92 RSD kom

Dodaj u korpu

123316.015 Zavrsna kapa 219,1 5.353,83 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.001 Prolaz kroz zid 26,9 1.119,83 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.002 Prolaz kroz zid 33,7 1.119,83 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.003 Prolaz kroz zid 42,4 1.401,86 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.004 Prolaz kroz zid 48,3 754,85 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.005 Prolaz kroz zid 57 1.669,67 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.006 Prolaz kroz zid 60,3 1.579,61 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.007 Prolaz kroz zid 76,1 1.760,91 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.008 Prolaz kroz zid 88,9 1.975,40 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.009 Prolaz kroz zid 108 2.647,29 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.010 Prolaz kroz zid 114 2.647,29 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.011 Prolaz kroz zid 133 3.079,82 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.012 Prolaz kroz zid 139 1.683,89 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.013 Prolaz kroz zid 159 3.515,90 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.014 Prolaz kroz zid 168 3.515,90 RSD kom

Dodaj u korpu

123317.015 Prolaz kroz zid 219,1 4.866,80 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.997 Kompenzacioni jastuk 120x1000x40 317,58 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.999 Kompenzacioni jastuk 180x1000x40 421,86 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.996 Kompenzacioni jastuk 240x1000x40 554,58 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.998 Kompenzacioni jastuk 480x1000x40 1.182,63 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.700 Laminat za obavijanje komp.jastuka 351,95 RSD m2

Dodaj u korpu

123312.990 PU gredice 1000x100x100 606,72 RSD kom

Dodaj u korpu

123312.991 PU gredice 1000x100x600 721,67 RSD kom

Dodaj u korpu

123321.600 PUR komponenta A+B 924,30 RSD kg

Dodaj u korpu

123321.610 PVC traka upozorenja 13,04 RSD met

Dodaj u korpu

123318.076 Predizol. zaporna armatura NP16 76,1 78.563,13 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing