Prikaz svih 104 rezultata

PP besumna kanalizacija Geberit

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
390101.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 40x250 250,04 RSD kom

Dodaj u korpu

390102.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 40x500 351,95 RSD kom

Dodaj u korpu

390200.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x150 233,45 RSD kom

Dodaj u korpu

390201.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x250 289,14 RSD kom

Dodaj u korpu

390202.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x500 368,54 RSD kom

Dodaj u korpu

390204.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x1000 551,03 RSD kom

Dodaj u korpu

390205.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x1500 916,01 RSD kom

Dodaj u korpu

390206.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x2000 1.163,67 RSD kom

Dodaj u korpu

390207.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 50x3000 1.809,50 RSD kom

Dodaj u korpu

390300.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x150 450,30 RSD kom

Dodaj u korpu

390301.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x250 498,89 RSD kom

Dodaj u korpu

390302.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x500 681,38 RSD kom

Dodaj u korpu

390304.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x1000 949,19 RSD kom

Dodaj u korpu

390305.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x1500 1.380,53 RSD kom

Dodaj u korpu

390306.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x2000 1.809,50 RSD kom

Dodaj u korpu

390307.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 75x3000 2.676,92 RSD kom

Dodaj u korpu

390401.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 90x250 599,61 RSD kom

Dodaj u korpu

390402.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 90x500 916,01 RSD kom

Dodaj u korpu

390404.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 90x1000 1.413,71 RSD kom

Dodaj u korpu

390406.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 90x2000 2.657,96 RSD kom

Dodaj u korpu

390500.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x150 532,07 RSD kom

Dodaj u korpu

390501.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x250 718,11 RSD kom

Dodaj u korpu

390502.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x500 1.014,36 RSD kom

Dodaj u korpu

390504.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x1000 1.580,79 RSD kom

Dodaj u korpu

390505.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x1500 2.210,03 RSD kom

Dodaj u korpu

390506.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x2000 2.971,98 RSD kom

Dodaj u korpu

390507.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 110x3000 4.269,56 RSD kom

Dodaj u korpu

390601.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 125x250 1.011,99 RSD kom

Dodaj u korpu

390602.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 125x500 1.429,11 RSD kom

Dodaj u korpu

390604.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 125x1000 2.324,97 RSD kom

Dodaj u korpu

390606.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 125x2000 4.316,96 RSD kom

Dodaj u korpu

390701.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 160x250 1.429,11 RSD kom

Dodaj u korpu

390702.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 160x500 2.228,99 RSD kom

Dodaj u korpu

390704.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 160x1000 3.487,46 RSD kom

Dodaj u korpu

390706.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 160x2000 6.458,25 RSD kom

Dodaj u korpu

390707.141 Silent-PP cev sa jednim mufom 160x3000 9.196,79 RSD kom

Dodaj u korpu

390124.141 Silent-PP koleno 87,5o 40 sa mufom 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

390224.141 Silent-PP koleno 87,5o 50 sa mufom 305,73 RSD kom

Dodaj u korpu

390324.141 Silent-PP koleno 87,5o 75 sa mufom 616,20 RSD kom

Dodaj u korpu

390424.141 Silent-PP koleno 87,5o 90 sa mufom 661,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390524.141 Silent-PP koleno 87,5o 110 sa mufom 696,78 RSD kom

Dodaj u korpu

390123.141 Silent-PP koleno 67,5o 40 sa mufom 276,11 RSD kom

Dodaj u korpu

390122.141 Silent-PP koleno 45o 40 sa mufom 212,12 RSD kom

Dodaj u korpu

390222.141 Silent-PP koleno 45o 50 sa mufom 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

390322.141 Silent-PP koleno 45o 75 sa mufom 452,67 RSD kom

Dodaj u korpu

390422.141 Silent-PP koleno 45o 90 sa mufom 615,02 RSD kom

Dodaj u korpu

390522.141 Silent-PP koleno 45o 110 sa mufom 599,61 RSD kom

Dodaj u korpu

390622.141 Silent-PP koleno 45o 125 sa mufom 1.372,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390722.141 Silent-PP koleno 45o 160 sa mufom 2.112,86 RSD kom

Dodaj u korpu

390221.141 Silent-PP koleno 30o 50 sa mufom 292,70 RSD kom

Dodaj u korpu

390521.141 Silent-PP koleno 30o 110 sa mufom 708,63 RSD kom

Dodaj u korpu

390120.141 Silent-PP koleno 15o 40 sa mufom 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

390220.141 Silent-PP koleno 15o 50 sa mufom 305,73 RSD kom

Dodaj u korpu

390520.141 Silent-PP koleno 15o 110 sa mufom 708,63 RSD kom

Dodaj u korpu

390283.141 Silent-PP priklj. koleno 50/46 sa mufom 404,09 RSD kom

Dodaj u korpu

390232.141 Silent-PP kosa racva 50/50 sa mufom 551,03 RSD kom

Dodaj u korpu

390332.141 Silent-PP kosa racva 75/50 sa mufom 776,18 RSD kom

Dodaj u korpu

390333.141 Silent-PP kosa racva 75/75 sa mufom 856,76 RSD kom

Dodaj u korpu

390432.141 Silent-PP kosa racva 90/50 sa mufom 1.275,06 RSD kom

Dodaj u korpu

390434.141 Silent-PP kosa racva 90/90 sa mufom 1.307,06 RSD kom

Dodaj u korpu

390532.141 Silent-PP kosa racva 110/50 sa mufom 1.386,45 RSD kom

Dodaj u korpu

390533.141 Silent-PP kosa racva 110/75 sa mufom 1.439,78 RSD kom

Dodaj u korpu

390534.141 Silent-PP kosa racva 110/90 sa mufom 1.404,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390535.141 Silent-PP kosa racva 110/110 sa mufom 1.339,05 RSD kom

Dodaj u korpu

390635.141 Silent-PP kosa racva 125/110 sa mufom 3.245,72 RSD kom

Dodaj u korpu

390636.141 Silent-PP kosa racva 125/125 sa mufom 4.889,31 RSD kom

Dodaj u korpu

390735.141 Silent-PP kosa racva 160/110 sa mufom 5.068,25 RSD kom

Dodaj u korpu

390736.141 Silent-PP kosa racva 160/125 sa mufom 6.695,25 RSD kom

Dodaj u korpu

390737.141 Silent-PP kosa racva 160/160 sa mufom 7.633,77 RSD kom

Dodaj u korpu

390569.141 Silent-PP kosa racva dupla 110/50/50 2.405,55 RSD kom

Dodaj u korpu

390557.141 Silent-PP paralelna racva 2x45o 110/110 5.356,20 RSD kom

Dodaj u korpu

390248.141 Silent-PP t-racva 50/50 sa mufom 616,20 RSD kom

Dodaj u korpu

390348.141 Silent-PP t-racva 75/50 sa mufom 856,76 RSD kom

Dodaj u korpu

390349.141 Silent-PP t-racva 75/75 sa mufom 856,76 RSD kom

Dodaj u korpu

390448.141 Silent-PP t-racva 90/50 sa mufom 1.307,06 RSD kom

Dodaj u korpu

390454.141 Silent-PP t-racva 90/90 sa mufom 1.372,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390548.141 Silent-PP t-racva 110/50 sa mufom 1.404,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390549.141 Silent-PP t-racva 110/75 sa mufom 1.439,78 RSD kom

Dodaj u korpu

390652.141 Silent-PP t-racva 125/125 sa mufom 4.889,31 RSD kom

Dodaj u korpu

390751.141 Silent-PP t-acva 160/110 sa mufom 5.068,25 RSD kom

Dodaj u korpu

390555.141 Silent-PP t-racva sa lukom110/110 sa muf 1.386,45 RSD kom

Dodaj u korpu

390566.141 Silent-PP t-racva dupla 110/110/110 6.711,84 RSD kom

Dodaj u korpu

390227.141 Silent-PP revizija 50 sa mufom 1.096,13 RSD kom

Dodaj u korpu

390327.141 Silent-PP revizija 75 sa mufom 1.355,64 RSD kom

Dodaj u korpu

390527.141 Silent-PP revizija 110 sa mufom 2.015,69 RSD kom

Dodaj u korpu

390627.141 Silent-PP revizija 125 sa mufom 4.000,56 RSD kom

Dodaj u korpu

390727.141 Silent-PP revizija 160 sa mufom 6.147,78 RSD kom

Dodaj u korpu

390274.141 Silent-PP redukcija 40/50 sa mufom 355,50 RSD kom

Dodaj u korpu

390372.141 Silent-PP redukcija 75/50 sa mufom 452,67 RSD kom

Dodaj u korpu

390472.141 Silent-PP redukcija 90/50 sa mufom 615,02 RSD kom

Dodaj u korpu

390572.141 Silent-PP redukcija 110/50 sa mufom 629,24 RSD kom

Dodaj u korpu

390573.141 Silent-PP redukcija 110/75 sa mufom 661,23 RSD kom

Dodaj u korpu

390574.141 Silent-PP redukcija 110/90 sa mufom 708,63 RSD kom

Dodaj u korpu

390675.141 Silent-PP redukcija 125/110 sa mufom 1.209,89 RSD kom

Dodaj u korpu

390775.141 Silent-PP redukcija 160/110 sa mufom 1.792,91 RSD kom

Dodaj u korpu

390776.141 Silent-PP redukcija 160/125 sa mufom 1.792,91 RSD kom

Dodaj u korpu

390577.141 Silent-PP redukcija kraca110/90sa mufom 726,41 RSD kom

Dodaj u korpu

390278.141 Silent-PP red.cent. kraca50/40sa mufom 355,50 RSD kom

Dodaj u korpu

390217.141 Silent-PP klizna spojka 50 355,50 RSD kom

Dodaj u korpu

390317.141 Silent-PP klizna spojka 75 469,26 RSD kom

Dodaj u korpu

390517.141 Silent-PP klizna spojka 110 795,14 RSD kom

Dodaj u korpu

390717.141 Silent-PP klizna spojka 160 2.228,99 RSD kom

Dodaj u korpu

390518.141 Silent-PP klizna spojka duza 110 1.096,13 RSD kom

Dodaj u korpu

307006.001 Odzraka za Silent Geberit 90/75/110 8.118,44 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing