Prikaz svih 133 rezultata

Pocinkovani fiting

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
010101.002 Zn koleno FF 90 1/2" 77,03 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.003 Zn koleno FF 90 3/4" 111,39 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.004 Zn koleno FF 90 1" 148,13 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.005 Zn koleno FF 90 5/4" 228,71 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.006 Zn koleno FF 90 6/4" 305,73 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.007 Zn koleno FF 90 2" 470,45 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.008 Zn koleno FF 90 21/2" 865,05 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.009 Zn koleno FF 90 3" 1.350,90 RSD kom

Dodaj u korpu

010101.010 Zn koleno FF 90 4" 2.565,53 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.002 Zn koleno MF 92 1/2" 74,66 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.003 Zn koleno MF 92 3/4" 107,84 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.004 Zn koleno MF 92 1" 164,72 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.005 Zn koleno MF 92 5/4" 286,77 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.006 Zn koleno MF 92 6/4" 406,46 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.007 Zn koleno MF 92 2" 574,73 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.008 Zn koleno MF 92 21/2" 1.166,04 RSD kom

Dodaj u korpu

010102.009 Zn koleno MF 92 3" 1.829,64 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.001 Zn muf 270 3/8" 39,11 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.002 Zn muf 270 1/2" 55,70 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.003 Zn muf 270 3/4" 71,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.004 Zn muf 270 1" 122,06 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.005 Zn muf 270 5/4" 171,83 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.006 Zn muf 270 6/4" 209,75 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.007 Zn muf 270 2" 324,69 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.008 Zn muf 270 21/2" 603,17 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.009 Zn muf 270 3" 972,89 RSD kom

Dodaj u korpu

010103.010 Zn muf 270 4" 1.592,64 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.001 Zn dupli nipl 280 3/8" 65,18 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.002 Zn dupli nipl 280 1/2" 53,33 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.003 Zn dupli nipl 280 3/4" 71,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.004 Zn dupli nipl 280 1" 99,54 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.005 Zn dupli nipl 280 5/4" 144,57 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.006 Zn dupli nipl 280 6/4" 207,38 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.007 Zn dupli nipl 280 2" 283,22 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.008 Zn dupli nipl 280 21/2" 508,37 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.009 Zn dupli nipl 280 3" 881,64 RSD kom

Dodaj u korpu

010104.010 Zn dupli nipl 280 4" 1.791,72 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.001 Zn cep 290 3/8" 49,77 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.002 Zn cep 290 1/2" 45,03 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.003 Zn cep 290 3/4" 56,88 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.004 Zn cep 290 1" 75,84 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.005 Zn cep 290 5/4" 114,95 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.006 Zn cep 290 6/4" 133,91 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.007 Zn cep 290 2" 190,79 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.008 Zn cep 290 21/2" 477,56 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.009 Zn cep 290 3" 683,75 RSD kom

Dodaj u korpu

010105.010 Zn cep 290 4" 1.194,48 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.002 Zn holender ravni FF 330 1/2" 212,12 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.003 Zn holender ravni FF 330 3/4" 260,70 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.004 Zn holender ravni FF 330 1" 366,17 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.005 Zn holender ravni FF 330 5/4" 516,66 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.006 Zn holender ravni FF 330 6/4" 707,45 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.007 Zn holender ravni FF 330 2" 878,09 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.008 Zn holender ravni FF 330 21/2" 1.907,85 RSD kom

Dodaj u korpu

010112.009 Zn holender ravni FF 330 3" 2.659,14 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.002 Zn holender konusni FF 340 1/2" 302,18 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.003 Zn holender konusni FF 340 3/4" 353,13 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.004 Zn holender konusni FF 340 1" 287,96 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.005 Zn holender konusni FF 340 5/4" 396,98 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.006 Zn holender konusni FF 340 6/4" 571,17 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.007 Zn holender konusni FF 340 2" 1.166,04 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.008 Zn holender konusni FF 340 21/2" 1.852,16 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.009 Zn holender konusni FF 340 3" 3.213,72 RSD kom

Dodaj u korpu

010106.010 Zn holender konusni FF 340 4" 3.700,76 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.002 Zn holender ravni sa produz. MF 331 1/2" 133,91 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.003 Zn holender ravni sa produz. MF 331 3/4" 199,08 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.004 Zn holender ravni sa produz. MF 331 1" 242,93 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.005 Zn holender ravni sa produz. MF 331 5/4" 351,95 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.006 Zn holender ravni sa produz. MF 331 6/4" 398,16 RSD kom

Dodaj u korpu

010113.007 Zn holender ravni sa produz. MF 331 2" 647,01 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.002 Zn holender kon. sa produz. MF 341 1/2" 164,72 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.003 Zn holender kon. sa produz. MF 341 3/4" 210,93 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.004 Zn holender kon. sa produz. MF 341 1" 460,97 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.005 Zn holender kon. sa produz. MF 341 5/4" 351,95 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.006 Zn holender kon. sa produz. MF 341 6/4" 472,82 RSD kom

Dodaj u korpu

010107.007 Zn holender kon. sa produz. MF 341 2" 821,21 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.001 Zn t-komad 130 3/8" 82,95 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.002 Zn t-komad 130 1/2" 85,32 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.003 Zn t-komad 130 3/4" 123,24 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.004 Zn t-komad 130 1" 193,16 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.005 Zn t-komad 130 5/4" 290,33 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.006 Zn t-komad 130 6/4" 381,57 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.007 Zn t-komad 130 2" 572,36 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.008 Zn t-komad 130 21/2" 1.318,91 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.009 Zn t-komad 130 3" 1.772,76 RSD kom

Dodaj u korpu

010108.010 Zn t-komad 130 4" 3.360,66 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.002 Zn t-komad redukcija 130R 3/4"x1/2" 161,16 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.003 Zn t-komad redukcija 130R 1"x1/2" 251,22 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.004 Zn t-komad redukcija 130R 1"x3/4" 251,22 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.005 Zn t-komad redukcija 130R 5/4"x1/2" 379,20 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.006 Zn t-komad redukcija 130R 5/4"x3/4" 240,56 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.007 Zn t-komad redukcija 130R 5/4"x1" 242,93 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.008 Zn t-komad redukcija 130R 6/4"x1/2" 308,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.009 Zn t-komad redukcija 130R 6/4"x3/4" 308,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.010 Zn t-komad redukcija 130R 6/4"x1" 308,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.011 Zn t-komad redukcija 130R 6/4"x5/4" 311,66 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.012 Zn t-komad redukcija 130R 2"x1/2" 479,93 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.013 Zn t-komad redukcija 130R 2"x3/4" 610,28 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.014 Zn t-komad redukcija 130R 2"x1" 695,60 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.015 Zn t-komad redukcija 130R 2"x5/4" 610,28 RSD kom

Dodaj u korpu

010109.016 Zn t-komad redukcija 130R 2"x6/4" 610,28 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.000 Zn redukcija 241 1/2"x1/4" 35,55 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.001 Zn redukcija 241 1/2"x3/8" 55,70 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.002 Zn redukcija 241 3/4"x1/2" 62,81 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.003 Zn redukcija 241 1"x1/2" 92,43 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.004 Zn redukcija 241 1"x3/4" 92,43 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.005 Zn redukcija 241 5/4"x1/2" 148,13 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.006 Zn redukcija 241 5/4"x3/4" 148,13 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.007 Zn redukcija 241 5/4"x1" 148,13 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.008 Zn redukcija 241 6/4"x1/2" 178,94 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.009 Zn redukcija 241 6/4"x3/4" 178,94 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.010 Zn redukcija 241 6/4"x1" 178,94 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.011 Zn redukcija 241 6/4"x5/4" 178,94 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.012 Zn redukcija 241 2"x1/2" 287,96 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.013 Zn redukcija 241 2"x3/4" 248,85 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.014 Zn redukcija 241 2"x1" 248,85 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.015 Zn redukcija 241 2"x5/4" 248,85 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.016 Zn redukcija 241 2"x6/4" 248,85 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.028 Zn redukcija 241 21/2"x3/4" 489,41 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.018 Zn redukcija 241 21/2"x1" 489,41 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.019 Zn redukcija 241 21/2"x5/4" 423,05 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.026 Zn redukcija 241 21/2"x6/4" 489,41 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.017 Zn redukcija 241 21/2"x2" 453,86 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.023 Zn redukcija 241 3"x1" 731,15 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.020 Zn redukcija 241 3"x5/4" 475,19 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.021 Zn redukcija 241 3"x6/4" 632,79 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.022 Zn redukcija 241 3"x2" 675,45 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.025 Zn redukcija 241 3"x21/2" 782,10 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.024 Zn redukcija 241 4"x2" 799,88 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.421 Zn redukcija 241 4"x21/2" 799,88 RSD kom

Dodaj u korpu

010110.027 Zn redukcija 241 4"x3" 1.327,20 RSD kom

Dodaj u korpu

010114.002 Zn prevojni luk 85 1/2" 114,95 RSD kom

Dodaj u korpu

010114.003 Zn prevojni luk 85 3/4" 161,16 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing