Prikaz svih 95 rezultata

Industrijska armatura Polix i Termoinvest

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
030112.501 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/50 6.633,63 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.502 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/65 8.312,78 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.503 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/80 10.730,18 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.504 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/100 14.793,54 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.505 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/125 18.155,39 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.506 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/150 20.461,40 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.507 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/200 35.815,44 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.508 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/250 51.442,04 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.509 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/300 72.745,97 RSD kom

Dodaj u korpu

030112.400 Pljosnati zasun - gum.klinPolix NP16/400 191.326,55 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.050 Tablasti zatvarac Polix DN 50 20.062,05 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.065 Tablasti zatvarac Polix DN 65 21.206,76 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.080 Tablasti zatvarac Polix DN 80 23.307,77 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.100 Tablasti zatvarac Polix DN 100 24.453,66 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.125 Tablasti zatvarac Polix DN 125 29.231,58 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.150 Tablasti zatvarac Polix DN 150 32.570,91 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.200 Tablasti zatvarac Polix DN 200 49.101,66 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.250 Tablasti zatvarac Polix DN 250 65.340,90 RSD kom

Dodaj u korpu

030123.300 Tablasti zatvarac Polix DN 300 85.208,61 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.001 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/15 3.287,19 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.002 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/20 3.504,05 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.003 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/25 4.226,90 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.004 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/32 7.679,99 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.005 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/40 7.292,49 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.006 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/50 11.592,86 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.007 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/65 15.884,93 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.008 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/80 18.504,96 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.009 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/100 25.354,26 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.011 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/125 41.463,15 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.010 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/150 60.881,75 RSD kom

Dodaj u korpu

030113.200 Ravni zaporni ventil Termoinvest NP6/200 71.500,53 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.005 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/40 6.729,62 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.006 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/50 8.008,23 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.007 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/65 10.579,68 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.008 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/80 14.275,70 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.009 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/100 16.355,37 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.010 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/125 18.808,32 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.011 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/150 25.332,93 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.012 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/200 38.102,49 RSD kom

Dodaj u korpu

030104.014 Ravna odbojna klapna Polix NP 16/300 95.451,75 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.403 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/25 3.248,09 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.404 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/32 4.787,40 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.405 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/40 5.985,44 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.408 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/80 12.585,89 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.409 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/100 16.524,83 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.410 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/125 27.364,02 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.411 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/150 38.268,39 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.412 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/200 54.925,94 RSD kom

Dodaj u korpu

030108.413 Ravni odbojni vent. Termoinvest NP16/250 119.712,26 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.100 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/15 1.971,84 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.101 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/20 2.093,90 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.102 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/25 2.737,35 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.103 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/32 4.031,37 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.104 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/40 5.045,73 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.105 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/50 6.333,83 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.106 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/65 7.957,28 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.107 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/80 10.602,20 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.108 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/100 13.914,27 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.109 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/125 23.041,14 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.110 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP6/150 32.224,89 RSD kom

Dodaj u korpu

030105.502 Kosi hvatac necist. Termoinvest NP16/20 2.093,90 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.402 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/32 7.195,32 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.403 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/40 7.811,52 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.404 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/50 8.917,13 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.405 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/65 12.757,71 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.406 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/80 16.681,25 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.407 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/100 22.787,55 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.408 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/125 37.275,36 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.409 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/150 50.080,47 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.411 Dvodelni kugl. ventil DPE Polix NP16/250 157.800,53 RSD kom

Dodaj u korpu

016152.150 Kugl. ventil KPF-G DN50 ANSI150 33.411,08 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.015 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/15 4.238,75 RSD kom

Dodaj u korpu

016150.020 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/20 4.520,78 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.025 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/25 5.166,60 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.032 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/32 6.016,25 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.040 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/40 8.595,99 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.050 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 40/50 9.405,35 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.065 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 25/65 14.089,65 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.080 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 25/80 18.381,72 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.100 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 25/100 27.121,10 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.125 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 16/125 38.404,67 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.150 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 16/150 51.780,95 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.250 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 16/250 135.944,39 RSD kom

Dodaj u korpu

040025.200 Kugl. ventil za zavar. Polix NP 25/200 97.498,25 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.032 Leptirasta klapna Polix NP 16/32 4.348,95 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.040 Leptirasta klapna Polix NP 16/40 4.755,41 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.050 Leptirasta klapna Polix NP 16/50 4.808,73 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.065 Leptirasta klapna Polix NP 16/65 5.664,30 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.080 Leptirasta klapna Polix NP 16/80 6.368,19 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.100 Leptirasta klapna Polix NP 16/100 8.306,85 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.125 Leptirasta klapna Polix NP 16/125 12.556,26 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.150 Leptirasta klapna Polix NP 16/150 14.670,30 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.200 Leptirasta klapna Polix NP 16/200 21.936,72 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.250 Leptirasta klapna Polix NP 16/250 27.912,68 RSD kom

Dodaj u korpu

030016.300 Leptirasta klapna Polix NP 16/300 45.674,64 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing