Prikaz svih 120 rezultata

Groove fiting

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
290600.337 T-komad groove 33,7 270,18 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.424 T-komad groove 42,4 280,85 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.483 T-komad groove 48,3 351,95 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.603 T-komad groove 60,3 502,44 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.761 T-komad groove 76,1 569,99 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.889 T-komad groove 88,9 774,99 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.114 T-komad groove 114,3 1.202,78 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.139 T-komad groove 139,7 2.351,04 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.168 T-komad groove 168,3 2.695,88 RSD kom

Dodaj u korpu

290600.219 T-komad groove 219,1 5.384,64 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.076 T-komad red. groove 76,1/48,3 598,43 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.077 T-komad red. groove 76,1/60,3 645,83 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.086 T-komad red. groove 88,9/60,3 855,57 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.088 T-komad red. groove 88,9/76,1 902,97 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.114 T-komad red. groove 114,3/60,3 1.124,57 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.116 T-komad red. groove 114,3/76,1 1.154,19 RSD kom

Dodaj u korpu

290601.168 T-komad red. groove 168,3/114,3 2.153,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.337 Kapa groove 33,7 91,25 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.424 Kapa groove 42,4 119,69 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.604 Kapa groove 48,3 133,91 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.603 Kapa groove 60,3 186,05 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.761 Kapa groove 76,1 232,26 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.889 Kapa groove 88,9 274,92 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.114 Kapa groove 114,3 396,98 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.168 Kapa groove 168,3 946,82 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.219 Kapa groove 219,1 1.350,90 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.222 Kapa groove 273 2.322,60 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.890 Kapa groove sa ekc. navojem 76,1/60,3 457,41 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.220 Kapa groove sa ekc. navojem 88,9/60,3 500,07 RSD kom

Dodaj u korpu

290117.221 Kapa groove sa ekc. navojem 114,3/60,3 639,90 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.337 Luk groove 90o 1''/33,7 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.424 Luk groove 90o 5/4''/42,4 232,26 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.483 Luk groove 90o 6/4''/48,3 253,59 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.603 Luk groove 90o 2''/60,3 312,84 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.761 Luk groove 90o 21/2''/76,1 457,41 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.388 Luk groove 90o 3''/88,9 541,55 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.143 Luk groove 90o 4''/114,3 802,25 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.139 Luk groove 90o 5''/139,7 1.435,04 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.168 Luk groove 90o 6''/168,3 1.632,93 RSD kom

Dodaj u korpu

290118.802 Luk groove 90o 8''/219,1 3.201,87 RSD kom

Dodaj u korpu

290119.603 Luk groove 45o 2''/60,3 334,17 RSD kom

Dodaj u korpu

290119.761 Luk groove 45o 21/2"/76,1 488,22 RSD kom

Dodaj u korpu

290119.889 Luk groove 45o 3"/88,9 579,47 RSD kom

Dodaj u korpu

290119.114 Luk groove 45o 4''/114,3 802,25 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.133 Fiksna spojnica groove 1"/33,7 226,34 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.544 Fiksna spojnica groove 5/4"/42,4 237,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.644 Fiksna spojnica groove 6/4"/48,3 245,30 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.002 Fiksna spojnica groove 2"/60,3 286,77 RSD kom

Dodaj u korpu

290140.761 Fiksna spojnica groove 21/2"/76,1 331,80 RSD kom

Dodaj u korpu

290140.388 Fiksna spojnica groove 3"/88,9 414,75 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.143 Fiksna spojnica groove 4''/114,3 509,55 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.397 Fiksna spojnica groove 5''/139,7 765,51 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.683 Fiksna spojnica groove 6''/168,3 822,39 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.219 Fiksna spojnica groove 8"/219,1 1.659,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.220 Fiksna spojnica groove 10"/273 3.788,45 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.001 Fleksibilna spojnica groove 1"/33,7 226,34 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.054 Fleksibilna spojnica groove 5/4''/42,4 237,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.064 Fleksibilna spojnica groove 6/4"/48,3 245,30 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.022 Fleksibilna spojnica groove 2"/60,3 286,77 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.212 Fleksibilna spojnica groove 21/2"/76,1 331,80 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.388 Fleksibilna spojnica groove 3"/88,9 414,75 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.044 Fleksibilna spojnica groove 4"/114,3 509,55 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.020 Fleksibilna spojnica groove 6''/168,3 822,39 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.889 Obujmica navojna groove 88,9/33,7 513,11 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.114 Obujmica navojna groove 114,3/33,7 739,44 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.410 Obujmica navojna groove/U-bolt 33,7/21,3 237,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.421 Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/21,3 239,37 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.424 Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/26,9 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.425 Obujmica navojna groove/U-bolt 42,4/33,7 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.483 Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/21,3 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.485 Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/26,9 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.484 Obujmica navojna groove/U-bolt 48,3/33,7 225,15 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.632 Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/21,3 250,04 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.634 Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/26,9 250,04 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.633 Obujmica navojna groove/U-bolt 60,3/33,7 250,04 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.763 Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/21,3 295,07 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.762 Obujmica navojna groove/U-bolt 76,1/33,7 295,07 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.060 Obujmica mehanicka groove 60,3/42,4 418,31 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.121 Obujmica mehanicka groove 76,1/33,7 711,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.122 Obujmica mehanicka groove 76,1/42,4 594,87 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.124 Obujmica mehanicka groove 76,1/48,3 638,72 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.123 Obujmica mehanicka groove 88,9/33,7 741,81 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.119 Obujmica mehanicka groove 88,9/42,4 577,10 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.120 Obujmica mehanicka groove 88,9/60,3 682,56 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.117 Obujmica mehanicka groove 114,3/33,7 679,01 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.114 Obujmica mehanicka groove 114,3/42,4 700,34 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.115 Obujmica mehanicka groove 114,3/48,3 725,22 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.116 Obujmica mehanicka groove 114,3/60,3 748,92 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.125 Obujmica mehanicka groove 114,3/76,1 834,24 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.118 Obujmica mehanicka groove 114,3/88,9 921,93 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.171 Obujmica mehanicka groove 168,3/60,3 1.209,89 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.168 Obujmica mehanicka groove 168,3/76,1 1.209,89 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.169 Obujmica mehanicka groove 168,3/88,9 1.347,35 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.170 Obujmica mehanicka groove 168,3/114,3 1.509,69 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.220 Obujmica mehanicka groove 219,1/76,1 1.604,49 RSD kom

Dodaj u korpu

290503.219 Obujmica mehanicka groove 219,1/88,9 1.783,43 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.076 Prirubnicki adapter groove 76,1 953,93 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.088 Prirubnicki adapter groove 88,9 1.125,75 RSD kom

Dodaj u korpu

290501.200 Prirubnicki adapter groove 114,3 1.431,48 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.424 Koncentricna redukcija groove 42,4x33,7 170,64 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.337 Koncentricna redukcija groove 48,3x33,7 173,01 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.483 Koncentricna redukcija groove 48,3x42,4 173,01 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.607 Koncentricna redukcija groove 60,3x33,7 229,89 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.606 Koncentricna redukcija groove 60,3x42,4 229,89 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.760 Koncentricna redukcija groove 76,1x33,7 370,91 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.762 Koncentricna redukcija groove 76,1x42,4 239,37 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.764 Koncentricna redukcija groove 76,1x48,3 251,22 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.763 Koncentricna redukcija groove 76,1x60,3 269,00 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.887 Koncentricna redukcija groove 88,9x48,3 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.603 Koncentricna redukcija groove 88,9x60,3 430,16 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.605 Koncentricna redukcija groove 88,9x76,1 449,12 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.608 Koncentricna redukcija groove 114,3x42,4 508,37 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.604 Koncentricna redukcija groove 114,3x60,3 532,07 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.761 Koncentricna redukcija groove 114,3x76,1 559,32 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.889 Koncentricna redukcija groove 114,3x88,9 588,95 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.139 Koncentricna redukcija groove139,7x114,3 547,47 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.168 Koncentricna redukcija groove 168,3x60,3 927,86 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.169 Koncentricna redukcija groove168,3x114,3 1.010,81 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.219 Koncentricna redukcija groove219,1x114,3 1.705,22 RSD kom

Dodaj u korpu

290502.220 Koncentricna redukcija groove219,1x168,3 1.746,69 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing