Prikaz svih 230 rezultata

Geberit pluvia

Šifra Opis VP Cena Jedinica Količina Dodaj u korpu
367163.161 PE lucna racva 90o 110/110 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

360000.161 PE cev L=5m 40 Geberit 470,45 RSD met

Dodaj u korpu

361000.160 PE cev L=5m 50 Geberit 456,23 RSD met

Dodaj u korpu

363000.160 PE cev L=5m 56 Geberit 487,04 RSD met

Dodaj u korpu

364000.160 PE cev L=5m 63 Geberit 572,36 RSD met

Dodaj u korpu

365000.160 PE cev L=5m 75 Geberit 660,05 RSD met

Dodaj u korpu

366000.160 PE cev L=5m 90 Geberit 921,93 RSD met

Dodaj u korpu

367000.160 PE cev L=5m 110 Geberit 1.422,00 RSD met

Dodaj u korpu

368000.160 PE cev L=5m 125 Geberit 1.839,12 RSD met

Dodaj u korpu

369000.160 PE cev L=5m 160 Geberit 2.794,23 RSD met

Dodaj u korpu

370000.160 PE cev L=5m 200 Geberit 3.591,74 RSD met

Dodaj u korpu

371000.160 PE cev L=5m 250 Geberit 6.534,09 RSD met

Dodaj u korpu

372000.160 PE cev L=5m 315 Geberit 10.418,52 RSD met

Dodaj u korpu

370050.160 PE cev PN4 L=5m 200 Geberit 6.049,43 RSD met

Dodaj u korpu

361088.161 PE koleno 90o 50 Geberit 235,82 RSD kom

Dodaj u korpu

385088.161 PE koleno 90o 75 Geberit 511,92 RSD kom

Dodaj u korpu

367088.161 PE koleno 90o 110 Geberit 747,74 RSD kom

Dodaj u korpu

368088.161 PE koleno 90o 125 Geberit 1.110,35 RSD kom

Dodaj u korpu

369088.161 PE koleno 90o 160 Geberit 2.577,38 RSD kom

Dodaj u korpu

360055.161 PE dugo koleno 90o 40 Geberit 221,60 RSD kom

Dodaj u korpu

361055.161 PE dugo koleno 90o 50 Geberit 235,82 RSD kom

Dodaj u korpu

363055.161 PE dugo koleno 90o 56 Geberit 253,59 RSD kom

Dodaj u korpu

364055.161 PE dugo koleno 90o 63 Geberit 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

365055.161 PE dugo koleno 90o 75 Geberit 511,92 RSD kom

Dodaj u korpu

366055.161 PE dugo koleno 90o 90 Geberit 850,83 RSD kom

Dodaj u korpu

367055.161 PE dugo koleno 90o 110 Geberit 734,70 RSD kom

Dodaj u korpu

368055.161 PE dugo koleno 90o 125 Geberit 1.186,19 RSD kom

Dodaj u korpu

360045.161 PE koleno 45o 40 Geberit 213,30 RSD kom

Dodaj u korpu

361045.161 PE koleno 45o 50 Geberit 193,16 RSD kom

Dodaj u korpu

363045.161 PE koleno 45o 56 Geberit 265,44 RSD kom

Dodaj u korpu

364045.161 PE koleno 45o 63 Geberit 310,47 RSD kom

Dodaj u korpu

365045.161 PE koleno 45o 75 Geberit 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

366045.161 PE koleno 45o 90 Geberit 705,08 RSD kom

Dodaj u korpu

367045.161 PE koleno 45o 110 Geberit 600,80 RSD kom

Dodaj u korpu

368045.161 PE koleno 45o 125 Geberit 1.041,62 RSD kom

Dodaj u korpu

369045.161 PE koleno 45o 160 Geberit 2.359,34 RSD kom

Dodaj u korpu

370045.161 PE koleno 45o 200 Geberit 5.535,14 RSD kom

Dodaj u korpu

370055.161 PE segmentni luk 90o 200 Geberit 11.290,68 RSD kom

Dodaj u korpu

371055.161 PE segmentni luk 90o 250 Geberit 16.070,97 RSD kom

Dodaj u korpu

371045.161 PE segmentni luk 45o 250 Geberit 8.521,34 RSD kom

Dodaj u korpu

366451.161 PE revizija 90 Geberit 2.507,46 RSD kom

Dodaj u korpu

367451.161 PE revizija 110 Geberit 2.697,06 RSD kom

Dodaj u korpu

368451.161 PE revizija 125 Geberit 3.618,99 RSD kom

Dodaj u korpu

369454.161 PE revizija 160 Geberit 22.839,69 RSD kom

Dodaj u korpu

370454.161 PE revizija 200 Geberit 41.043,66 RSD kom

Dodaj u korpu

371454.161 PE revizija 250 Geberit 54.948,45 RSD kom

Dodaj u korpu

372454.161 PE revizija 315 Geberit 69.198,08 RSD kom

Dodaj u korpu

364451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 63/63 Geberit 1.789,35 RSD kom

Dodaj u korpu

365451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 75/75 Geberit 1.805,94 RSD kom

Dodaj u korpu

369451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 160/110Geberit 5.990,18 RSD kom

Dodaj u korpu

360557.161 PE redukcija 40/32 Geberit 324,69 RSD kom

Dodaj u korpu

361558.161 PE ekscent.redukcija kratka50x40Geberit 182,49 RSD kom

Dodaj u korpu

363558.161 PE ekscent.redukcija kratka56x40Geberit 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

363561.161 PE ekscent.redukcija kratka56x50Geberit 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

364561.161 PE ekscent.redukcija kratka63x50Geberit 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

364566.161 PE ekscent.redukcija kratka63x56Geberit 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

365561.161 PE ekscent.redukcija kratka75x50Geberit 278,48 RSD kom

Dodaj u korpu

365566.161 PE ekscent.redukcija kratka75x56Geberit 278,48 RSD kom

Dodaj u korpu

365571.161 PE ekscent.redukcija kratka75x63Geberit 278,48 RSD kom

Dodaj u korpu

366571.161 PE ekscent.redukcija kratka90x63Geberit 361,43 RSD kom

Dodaj u korpu

366576.161 PE ekscent.redukcija kratka90x75Geberit 361,43 RSD kom

Dodaj u korpu

367571.161 PE ekscent.redukcija kratka110x63Geberit 440,82 RSD kom

Dodaj u korpu

367576.161 PE ekscent.redukcija kratka110x75Geberit 440,82 RSD kom

Dodaj u korpu

367581.161 PE ekscent.redukcija kratka110x90Geberit 440,82 RSD kom

Dodaj u korpu

368571.161 PE ekscent.redukcija kratka125x63Geberit 938,52 RSD kom

Dodaj u korpu

368576.161 PE ekscent.redukcija kratka125x75Geberit 938,52 RSD kom

Dodaj u korpu

368586.161 PE ekscen.redukcija kratka125x110Geberit 938,52 RSD kom

Dodaj u korpu

369586.161 PE ekscen.redukcija kratka160x110Geberit 1.072,43 RSD kom

Dodaj u korpu

369588.161 PE ekscen.redukcija kratka160x125Geberit 1.072,43 RSD kom

Dodaj u korpu

368581.161 PE ekscent.redukcija kratka125x90Geberit 938,52 RSD kom

Dodaj u korpu

368584.161 PE ekscent.redukcija duza 125x110Geberit 1.263,21 RSD kom

Dodaj u korpu

369584.161 PE ekscent.redukcija duza 160x110Geberit 6.652,59 RSD kom

Dodaj u korpu

370584.165 PE ekscent.redukcija duza 200x110Geberit 7.569,78 RSD kom

Dodaj u korpu

370594.165 PE ekscent.redukcija duza 200x160Geberit 7.569,78 RSD kom

Dodaj u korpu

371596.161 PE ekscent.redukcija duza 250x200Geberit 11.154,41 RSD kom

Dodaj u korpu

372596.161 PE ekscent.redukcija duza 315x200Geberit 13.177,20 RSD kom

Dodaj u korpu

361109.161 PE kosa racva 50/40 Geberit 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

361112.161 PE kosa racva 50/50 Geberit 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

364109.161 PE kosa racva 63/40 Geberit 569,99 RSD kom

Dodaj u korpu

364112.161 PE kosa racva 63/50 Geberit 543,92 RSD kom

Dodaj u korpu

365109.161 PE kosa racva 75/40 Geberit 702,71 RSD kom

Dodaj u korpu

365112.161 PE kosa racva 75/50 Geberit 615,02 RSD kom

Dodaj u korpu

365115.161 PE kosa racva 75/56 Geberit 645,83 RSD kom

Dodaj u korpu

365125.161 PE kosa racva 75/75 Geberit 720,48 RSD kom

Dodaj u korpu

366112.161 PE kosa racva 90/50 Geberit 850,83 RSD kom

Dodaj u korpu

366115.161 PE kosa racva 90/56 Geberit 850,83 RSD kom

Dodaj u korpu

366120.161 PE kosa racva 90/63 Geberit 1.025,03 RSD kom

Dodaj u korpu

366125.161 PE kosa racva 90/75 Geberit 850,83 RSD kom

Dodaj u korpu

366130.161 PE kosa racva 90/90 Geberit 850,83 RSD kom

Dodaj u korpu

367112.161 PE kosa racva 110/50 Geberit 1.070,06 RSD kom

Dodaj u korpu

367120.161 PE kosa racva 110/63 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

367125.161 PE kosa racva 110/75 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

367130.161 PE kosa racva 110/90 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

367135.161 PE kosa racva 110/110 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

368120.161 PE kosa racva 125/63 Geberit 1.541,69 RSD kom

Dodaj u korpu

368125.161 PE kosa racva 125/75 Geberit 1.541,69 RSD kom

Dodaj u korpu

368130.161 PE kosa racva 125/90 Geberit 1.496,66 RSD kom

Dodaj u korpu

368135.161 PE kosa racva 125/110 Geberit 1.541,69 RSD kom

Dodaj u korpu

368139.161 PE kosa racva 125/125 Geberit 1.541,69 RSD kom

Dodaj u korpu

369125.161 PE kosa racva 160/75 Geberit 5.036,25 RSD kom

Dodaj u korpu

369130.161 PE kosa racva 160/90 Geberit 4.905,90 RSD kom

Dodaj u korpu

369135.161 PE kosa racva 160/110 Geberit 5.036,25 RSD kom

Dodaj u korpu

369139.161 PE kosa racva 160/125 Geberit 5.036,25 RSD kom

Dodaj u korpu

369145.161 PE kosa racva 160/160 Geberit 4.552,77 RSD kom

Dodaj u korpu

370125.161 PE kosa racva 200/75 Geberit 8.729,90 RSD kom

Dodaj u korpu

370139.161 PE kosa racva 200/125 Geberit 13.268,45 RSD kom

Dodaj u korpu

370135.161 PE kosa racva 200/110 Geberit 13.268,45 RSD kom

Dodaj u korpu

370145.161 PE kosa racva 200/160 Geberit 10.903,19 RSD kom

Dodaj u korpu

370146.161 PE kosa racva 200/200 Geberit 10.884,23 RSD kom

Dodaj u korpu

371135.161 PE kosa racva 250/110 Geberit 16.830,56 RSD kom

Dodaj u korpu

371145.161 PE kosa racva 250/160 Geberit 16.830,56 RSD kom

Dodaj u korpu

371146.161 PE kosa racva 250/200 Geberit 16.830,56 RSD kom

Dodaj u korpu

371147.161 PE kosa racva 250/250 Geberit 16.830,56 RSD kom

Dodaj u korpu

372147.161 PE kosa racva 315/250 Geberit 25.585,34 RSD kom

Dodaj u korpu

361162.161 PE t-racva 50/50 Geberit 412,38 RSD kom

Dodaj u korpu

365162.161 PE t-racva 75/50 Geberit 720,48 RSD kom

Dodaj u korpu

367162.161 PE t-racva 110/50 Geberit 1.055,84 RSD kom

Dodaj u korpu

369175.161 PE t-racva 160/75 Geberit 5.036,25 RSD kom

Dodaj u korpu

369185.161 PE t-racva 160/110 Geberit 5.036,25 RSD kom

Dodaj u korpu

370185.161 PE t-racva 200/110 Geberit 13.268,45 RSD kom

Dodaj u korpu

370195.161 PE t-racva 200/160 Geberit 10.903,19 RSD kom

Dodaj u korpu

370751.161 PE dupla spojka 200 Geberit 7.989,27 RSD kom

Dodaj u korpu

371751.161 PE dupla spojka 250 Geberit 10.404,30 RSD kom

Dodaj u korpu

372751.161 PE dupla spojka 315 Geberit 15.389,60 RSD kom

Dodaj u korpu

370700.161 PE klizna spojka 200 Geberit 14.810,13 RSD kom

Dodaj u korpu

370775.161 PE el.spojnica sa termo osig.200 Geberit 12.976,94 RSD kom

Dodaj u korpu

360771.161 Elektrovarna spojnica 40 Geberit 376,83 RSD kom

Dodaj u korpu

361771.161 Elektrovarna spojnica 50 Geberit 419,49 RSD kom

Dodaj u korpu

363771.161 Elektrovarna spojnica 56 Geberit 487,04 RSD kom

Dodaj u korpu

364771.161 Elektrovarna spojnica 63 Geberit 545,10 RSD kom

Dodaj u korpu

365771.161 Elektrovarna spojnica 75 Geberit 543,92 RSD kom

Dodaj u korpu

366771.161 Elektrovarna spojnica 90 Geberit 601,98 RSD kom

Dodaj u korpu

367771.161 Elektrovarna spojnica 110 Geberit 686,12 RSD kom

Dodaj u korpu

368771.161 Elektrovarna spojnica 125 Geberit 936,15 RSD kom

Dodaj u korpu

369771.161 Elektrovarna spojnica 160 Geberit 1.243,07 RSD kom

Dodaj u korpu

371775.161 PE elektr.spoj.sa termo osig.250 Geberit 15.410,93 RSD kom

Dodaj u korpu

379768.161 PE naticna spojnica sa gumom 32 Geberit 350,76 RSD kom

Dodaj u korpu

360779.163 PE naticna spojnica sa gumom 40 Geberit 293,88 RSD kom

Dodaj u korpu

361779.163 PE naticna spojnica sa gumom 50 Geberit 293,88 RSD kom

Dodaj u korpu

365779.163 PE naticna spojnica sa gumom 75 Geberit 559,32 RSD kom

Dodaj u korpu

366779.163 PE naticna spojnica sa gumom 90 Geberit 667,16 RSD kom

Dodaj u korpu

367779.163 PE naticna spojnica sa gumom 110 Geberit 740,63 RSD kom

Dodaj u korpu

368779.163 PE naticna spojnica sa gumom 125 Geberit 1.180,26 RSD kom

Dodaj u korpu

369779.163 PE naticna spojnica sa gumom 160 Geberit 2.084,42 RSD kom

Dodaj u korpu

361700.161 PE duga naticna spojnica 50 Geberit 1.291,65 RSD kom

Dodaj u korpu

364700.161 PE duga naticna spojnica 63 Geberit 1.144,71 RSD kom

Dodaj u korpu

365700.161 PE duga naticna spojnica 75 Geberit 1.143,53 RSD kom

Dodaj u korpu

366700.161 PE duga naticna spojnica 90 Geberit 1.171,97 RSD kom

Dodaj u korpu

367700.161 PE duga naticna spojnica 110 Geberit 1.232,40 RSD kom

Dodaj u korpu

369700.161 PE duga naticna spojnica 160 Geberit 3.483,90 RSD kom

Dodaj u korpu

368700.161 PE duga naticna spojnica 125 Geberit 2.052,42 RSD kom

Dodaj u korpu

371700.161 PE duga naticna spojnica 250 Geberit 22.570,70 RSD kom

Dodaj u korpu

372700.161 PE duga naticna spojnica 315 Geberit 40.854,06 RSD kom

Dodaj u korpu

359117.001 Ulivni element horiz.9l/s Pluvia Geberit 23.497,37 RSD kom

Dodaj u korpu

359105.001 Ulivni element 12l/s Pluvia Geberit 24.703,70 RSD kom

Dodaj u korpu

359098.001 Ulivni element 25l/s Pluvia Geberit 32.176,31 RSD kom

Dodaj u korpu

359114.001 Sigurnosni preliv 12l/s Pluvia Geberit 10.828,53 RSD kom

Dodaj u korpu

359971.001 Grejni element 230V/8W Pluvia Geberit 16.472,69 RSD kom

Dodaj u korpu

359042.001 Grejna traka 230V/11,2W Pluvia Geberit 13.993,67 RSD kom

Dodaj u korpu

361776.161 Elektrovarna traka 50/58mm Geberit 1.090,20 RSD kom

Dodaj u korpu

363776.161 Elektrovarna traka 56/64mm Geberit 1.147,08 RSD kom

Dodaj u korpu

364776.161 Elektrovarna traka 63/71mm Geberit 1.090,20 RSD kom

Dodaj u korpu

365776.161 Elektrovarna traka 75/83mm Geberit 1.143,53 RSD kom

Dodaj u korpu

366776.161 Elektrovarna traka 90/98mm Geberit 1.299,95 RSD kom

Dodaj u korpu

367776.161 Elektrovarna traka 110/118mm Geberit 1.438,59 RSD kom

Dodaj u korpu

368776.161 Elektrovarna traka 125/133mm Geberit 1.912,59 RSD kom

Dodaj u korpu

369776.161 Elektrovarna traka 160/168mm Geberit 2.148,41 RSD kom

Dodaj u korpu

370776.161 Elektrovarna traka 200/208mm Geberit 2.916,29 RSD kom

Dodaj u korpu

360861.001 Cevna obujmica 40mm Pluvia Geberit 779,73 RSD kom

Dodaj u korpu

360841.002 Cev.obujm.1/2'' 40/48mm Pluvia Geberit 431,34 RSD kom

Dodaj u korpu

361861.001 Cevna obujmica 50/58mm Pluvia Geberit 859,13 RSD kom

Dodaj u korpu

361841.002 Cev.obujm.1/2'' 50/58mm Pluvia Geberit 515,48 RSD kom

Dodaj u korpu

361842.001 Cev.obujm.3/4'' 50/58mm Pluvia Geberit 761,96 RSD kom

Dodaj u korpu

363861.001 Cevna obujmica 56/64mm Pluvia Geberit 596,06 RSD kom

Dodaj u korpu

363841.002 Cev.obujm.1/2" 56/64mm Pluvia Geberit 578,28 RSD kom

Dodaj u korpu

363842.001 Cev.obujm.3/4" 56/64mm Pluvia Geberit 745,37 RSD kom

Dodaj u korpu

364861.001 Cevna obujmica 63/71mm Pluvia Geberit 629,24 RSD kom

Dodaj u korpu

364841.002 Cev.obujm.1/2" 63/71mm Pluvia Geberit 578,28 RSD kom

Dodaj u korpu

364842.001 Cev.obujm.3/4" 63/71mm Pluvia Geberit 745,37 RSD kom

Dodaj u korpu

365861.001 Cevna obujmica 75/83mm Pluvia Geberit 668,34 RSD kom

Dodaj u korpu

365841.002 Cev.obujm.1/2" 75/83mm Pluvia Geberit 578,28 RSD kom

Dodaj u korpu

365842.001 Cev.obujm.3/4" 75/83mm Pluvia Geberit 745,37 RSD kom

Dodaj u korpu

366861.001 Cevna obujmica 90/98mm Pluvia Geberit 711,00 RSD kom

Dodaj u korpu

366841.002 Cev.obujm.1/2" 90/98mm Pluvia Geberit 591,32 RSD kom

Dodaj u korpu

361843.002 Cev.obujm. M10 50/58mm Pluvia Geberit 442,01 RSD kom

Dodaj u korpu

363843.002 Cev.obujm. M10 56/64mm Pluvia Geberit 442,01 RSD kom

Dodaj u korpu

364843.002 Cev.obujm. M10 63/71mm Pluvia Geberit 463,34 RSD kom

Dodaj u korpu

365843.002 Cev.obujm. M10 75/83mm Pluvia Geberit 515,48 RSD kom

Dodaj u korpu

366843.002 Cev.obujm. M10 90/98mm Pluvia Geberit 559,32 RSD kom

Dodaj u korpu

368843.002 Cev.obujm. M10 125/133mm Pluvia Geberit 591,32 RSD kom

Dodaj u korpu

369843.002 Cev.obujm.M10 160/168mm Pluvia Geberit 711,00 RSD kom

Dodaj u korpu

367861.001 Cevna obujmica 110/118mmPluvia Geberit 746,55 RSD kom

Dodaj u korpu

367841.002 Cev.obujm.1/2'' 110/118mm Pluvia Geberit 591,32 RSD kom

Dodaj u korpu

367843.002 Cev.obujm. M10 110/118mm Pluvia Geberit 559,32 RSD kom

Dodaj u korpu

368861.001 Cevna obujmica 125/133mmPluvia Geberit 786,84 RSD kom

Dodaj u korpu

368841.002 Cev.obujm.1/2'' 125/133mm Pluvia Geberit 690,86 RSD kom

Dodaj u korpu

368842.001 Cev.obujm.3/4'' 125/133mm Pluvia Geberit 259,52 RSD kom

Dodaj u korpu

369861.001 Cevna obujmica 160/168mm Pluvia Geberit 910,08 RSD kom

Dodaj u korpu

369841.002 Cev.obujm.1/2'' 160/168mm Pluvia Geberit 810,54 RSD kom

Dodaj u korpu

370861.261 Cevna obujmica 200 podesivaPluviaGeberit 2.025,17 RSD kom

Dodaj u korpu

370840.001 Cevna obujmica sa nav.d=200 1" Geberit 2.110,49 RSD kom

Dodaj u korpu

371840.001 Cevna obujmica sa nav.d=250 1" Geberit 2.170,92 RSD kom

Dodaj u korpu

372840.001 Cevna obujmica sa nav.d=315 1" Geberit 2.296,53 RSD kom

Dodaj u korpu

362836.001 Navojna sipka Geberit 421,86 RSD kom

Dodaj u korpu

362834.261 Navojna sipka Zn Geberit 748,92 RSD kom

Dodaj u korpu

362852.261 Navojna cev 1/2" L=2 Geberit 4.654,68 RSD kom

Dodaj u korpu

362853.261 Navojna cev 3/4" L=2 Geberit 8.683,68 RSD kom

Dodaj u korpu

362854.261 Navojna cev 1" L=2 Geberit 21.071,67 RSD kom

Dodaj u korpu

362865.261 Pricvrsni klin Pluvia Geberit 149,31 RSD kom

Dodaj u korpu

362863.261 Noseca sina Pluvia Geberit 764,33 RSD met

Dodaj u korpu

358061.001 PE setovi oslonca 90-200mm Geberit 3.579,89 RSD kom

Dodaj u korpu

362864.261 Vez.element nosece sine Pluvia Geberit 765,51 RSD kom

Dodaj u korpu

362842.261 Redukcioni umetak 1/2" Geberit 375,65 RSD kom

Dodaj u korpu

362862.261 Element za kacenje sine Pluvia Geberit 241,74 RSD kom

Dodaj u korpu

362826.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1/2'' Geberit 523,77 RSD kom

Dodaj u korpu

359146.261 Pricv.ploca sa navojem 1/2'' komplet Geb 1.976,58 RSD kom

Dodaj u korpu

362827.261 Pricvrsna ploca sa navojem 3/4" Geberit 606,72 RSD kom

Dodaj u korpu

362828.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1'' Geberit 785,66 RSD kom

Dodaj u korpu

362837.261 Pricvrsna ploca sa navojem M8 Geberit 744,18 RSD kom

Dodaj u korpu

362848.261 Pricvrsna ploca sa navojem M8/M10Geberit 431,34 RSD kom

Dodaj u korpu

359145.261 Pricv.ploca sa navojem M10 komplet Geb 1.680,33 RSD kom

Dodaj u korpu

367614.161 PE sovent 110/110/75 Geberit 6.926,33 RSD kom

Dodaj u korpu

367615.161 PE buttom turn koleno 110 Geberit 10.091,46 RSD kom

Dodaj u korpu

356015.001 Obloga za zvuc. izol. IsolFlex Geberit 10.205,22 RSD kom

Dodaj u korpu

356013.001 Obloga za zvuc. izol.IsolFlex110 Geberit 7.362,41 RSD kom

Dodaj u korpu

356010.001 Zvucna izolacija IsolFlex 56/63mmGeberit 4.962,78 RSD kom

Dodaj u korpu

356011.001 Zvucna izolacija IsolFlex 75mm Geberit 5.557,65 RSD kom

Dodaj u korpu

356012.001 Zvucna izolacija IsolFlex 90mm Geberit 6.455,88 RSD kom

Dodaj u korpu

362875.261 Adapter redukovani 1"x3/4" Geberit 2.668,62 RSD kom

Dodaj u korpu

359561.001 Hvatac lisca za ulivni el.Pluvia Geberit 3.790,82 RSD kom

Dodaj u korpu

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

Odštampaj artikle

Copyright © 2023 PVF Traders | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing