PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900600.200 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 25/1-5 kom
22.448,60
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
53.575,54
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
63.178,90
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
67.431,00
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
57.378,10
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
67.540,92
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
71.907,88
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
99.028,48
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
80.383,68
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
77.533,30
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
112.339,31
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
83.770,05
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
130.344,37
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
149.700,53
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
153.427,76
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
103.990,71
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
166.429,84
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
173.126,01
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
199.456,21
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
238.950,27
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
261.423,57
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
270.229,12
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
580,45
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
764,47
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
17.377,69
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
16.193,32
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
17.670,38
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
25.111,26
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
18.817,70
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
25.759,63
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
57.224,96
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
60.923,79
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/5,5-12 kom
110.794,32
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
27.744,28
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
21.207,42
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
23.750,29
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
21.906,43
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
24.222,06
900254.024 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/4 kom
7.936,11
900254.025 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/6 kom
8.883,36
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
8.210,28
900254.030 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/6 kom
9.409,47
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
8.559,79
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
8.824,08
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
9.947,93
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
12.620,47
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/8 kom
14.070,36
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
9.152,59
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
10.261,62
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
13.220,68
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star STG 30/8 kom
14.512,49
900605.015 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/4 kom
12.212,92
900605.001 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/9 kom
18.072,99
900605.005 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/6,5 kom
15.512,84
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
9.101,95
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.657,70
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
10.879,12
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.657,70
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
10.879,12
900254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/4-3 PL 180 12 kom
7.585,37
901254.004 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 130 kom
7.091,37
901254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 180 12 kom
8.479,51
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
1.359,74
900154.001 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1" kom
431,02
900154.002 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 5/4" kom
575,51
900303.125 Impeller D.33/78/15 KIT kom
1.610,44
900303.127 Impeller D.47/89/15 KIT kom
3.779,10
900303.129 Impeller D.61/88/15 KIT kom
3.775,40
900303.205 Rotor - unit 22/90/2 KIT kom
7.874,36
900303.207 Rotor - unit 42/350/2-B D.15/20 kom
16.550,24
900303.209 Rotor - unit 42/450/2 D.15/20 kom
15.748,72
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
12.619,23
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
19.416,67
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
16.343,99
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
26.466,05
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
26.822,97
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
28.752,04
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
29.170,70
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
43.197,83
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
40.838,98
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
44.182,13
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
66.409,66
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
62.761,47
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
47.643,83
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
50.270,68
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
75.248,55
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
124.358,33
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
129.813,32
900601.801 Recirkulaciona pumpa Top Z 80/10 DM kom
248.950,07
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
652,08
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
1.456,07
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
1.729,00
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
25.180,42
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
25.261,93
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
25.684,30
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
25.670,71
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
40.341,28
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
43.027,40
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
32.408,87
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
33.247,44
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
31.597,48
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
32.271,79
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
30.356,30
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
31.170,17
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
36.978,37
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
37.874,98
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
40.341,28
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
43.027,40
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
54.217,74
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
57.417,62
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
53.450,80
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
58.324,11
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
73.849,30
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
73.841,89
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
86.231,41
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
90.892,30
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
63.055,40
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
68.344,90
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
69.392,18
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
78.436,09
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
82.548,64
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
93.955,10
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
100.011,54
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
83.306,93
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
98.061,47
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
90.892,30
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
103.313,93
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
123.186,31
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
125.414,25
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
137.871,70
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
144.993,94
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
191.979,52
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
215.057,96
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
159.839,88
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
133.487,45
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
153.964,98
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
202.407,86
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
171.053,68
900606.305 Cirkulaciona pumpa Top SD 30/5 EM kom
74.207,45
900606.327 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/7 DM kom
69.032,80
900606.032 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 DM kom
84.562,92
900606.407 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/7 DM kom
102.776,70
900606.040 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/10 DM kom
124.686,84
900606.415 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/15 DM kom
150.902,18
900606.507 Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM kom
129.240,28
900606.807 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/7 EM PN6 kom
252.442,65
900606.810 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/10 DM kom
229.640,84
900204.107 Cirkulaciona pumpa IPL 50/120-1,5/2 kom
105.737,00
900204.126 Cirkulaciona pumpa IPL 65/175-5,5/2 kom
199.909,45
900204.180 Cirkulaciona pumpa IPL 80/120-4/2 kom
156.523,90
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
558,22
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
736,06
900906.001 Holenderi i zaptivaci (par) 1" kom
629,85
900906.002 Holenderi i zaptivaci (par) 5/4" kom
828,69

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 15 Jan

  INFOMOBIL VAILLANT

  PFV Traders

  Obaveštavamo sve poslovne partnere koji su zainteresovani za prezentaciju Vaillant proizvoda putem infomobil-a u svom gradu, da se mogu obratiti našoj komercijali za detaljne informacije.

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 28 Mar

  NOVA LOKACIJA PVF TRADERS UŽICE

  Poštovani poslovni partneri,
  Ovim Vas obaveštavamo da će od 31.03.2014 poslovna jedinica PVF Traders Užice poslovati na novoj adresi: Gorjani bb 31000 Užice sa novim brojevima telefona 031/546-781; 546-782. 
   
PFV Traders