PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900600.200 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 25/1-5 kom
22.909,25
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
55.681,38
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
63.978,06
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
68.095,28
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
60.536,88
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
68.095,28
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
72.151,49
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
101.220,99
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
82.476,27
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
78.975,33
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
113.944,89
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
92.986,56
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
132.136,83
900600.416 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-16 kom
183.329,99
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
141.784,34
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
158.561,96
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
105.770,22
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
174.235,26
900600.517 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-16 kom
236.430,48
900600.516 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 kom
150.327,53
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
178.597,74
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
201.063,77
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
244.051,13
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
269.248,68
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
277.239,09
900600.101 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN6 kom
322.103,91
900600.102 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN10 kom
331.875,92
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
730,82
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
964,88
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
18.909,06
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
15.648,41
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
18.068,69
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
26.624,33
900250.260 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 130 kom
20.688,17
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
21.671,72
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
31.915,58
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
62.972,10
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
64.484,78
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/5,5-12 kom
111.686,46
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
28.361,10
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
21.736,46
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
25.056,87
900251.201 Cirk. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-4 kom
38.688,38
900251.601 Cirk. pumpa Stratos Pico 25/1-6-130 kom
25.651,98
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
26.097,69
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
30.068,00
900252.101 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 1" kom
592,62
900252.102 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 5/4" kom
829,17
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
8.767,29
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
8.676,41
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
8.945,33
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
9.984,90
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
12.487,35
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
9.277,74
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
10.301,13
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
13.081,22
900605.015 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/4 kom
13.077,48
900605.002 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/11 kom
20.203,86
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
9.140,79
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.989,88
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
11.253,56
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.989,88
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
11.253,56
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
854,07
900154.001 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1" kom
534,11
900154.002 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 5/4" kom
748,25
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
11.031,95
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
19.847,79
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
16.417,82
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
26.711,48
900603.006 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 kom
28.189,29
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
26.235,89
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
32.292,81
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
28.189,29
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
43.262,51
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
40.799,90
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
44.013,24
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
72.015,78
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
63.267,17
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
44.280,92
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
46.689,99
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
75.855,36
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
125.361,54
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
116.454,81
900601.801 Recirkulaciona pumpa Top Z 80/10 DM kom
263.504,25
900601.294 Recirkulaciona pumpa IP-Z 25/6 DM kom
70.897,77
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
786,84
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
1.760,43
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
2.091,60
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
27.189,56
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
26.755,05
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
27.733,62
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
27.185,82
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
42.723,42
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
44.676,83
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
34.323,41
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
35.211,09
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
33.464,36
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
34.177,74
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
32.148,39
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
33.011,18
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
39.162,72
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
40.112,66
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
42.723,42
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
45.570,74
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
57.419,40
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
60.810,78
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
56.607,66
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
61.768,19
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
78.212,15
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
78.204,68
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
91.324,49
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
96.262,16
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
66.779,31
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
72.381,81
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
73.491,11
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
83.070,14
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
87.423,90
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
99.505,38
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
105.919,62
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
88.228,17
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
103.854,17
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
96.262,16
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
109.415,58
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
130.463,55
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
132.821,58
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
146.014,85
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
153.559,55
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
207.267,60
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
232.185,03
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
169.282,65
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
141.372,24
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
163.058,90
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
222.811,43
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
181.157,46
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
704,67
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
928,77
900906.001 Holenderi i zaptivaci (par) 1" kom
810,50
900906.002 Holenderi i zaptivaci (par) 5/4" kom
1.069,46

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders