PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900600.200 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 25/1-5 kom
22.909,25
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
54.006,86
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
63.687,98
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
67.974,51
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
58.782,68
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
68.087,81
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
72.487,64
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
99.826,59
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
81.032,07
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
78.158,61
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
113.243,96
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
91.661,88
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
131.394,81
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
150.906,45
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
154.663,86
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
104.829,00
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
167.771,22
900600.516 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 kom
157.656,84
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
174.521,61
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
201.063,77
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
240.876,38
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
263.530,40
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
272.407,25
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
585,15
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
770,66
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
18.648,86
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
16.324,44
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
17.813,46
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
25.258,56
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
19.417,02
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
28.687,29
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
57.872,58
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
61.615,05
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/5,5-12 kom
111.686,46
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
27.968,93
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
21.432,68
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
23.996,13
900251.601 Cirk. pumpa Stratos Pico 25/1-6-130 kom
25.298,40
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
22.174,70
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
24.506,58
900254.024 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/4 kom
8.474,72
900254.025 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/6 kom
9.486,90
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
8.767,29
900254.030 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/6 kom
9.688,59
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
8.649,02
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
8.914,20
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
10.050,89
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
12.745,07
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
9.311,36
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
10.368,36
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
13.259,25
900605.015 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/4 kom
13.065,03
900605.001 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/9 kom
18.219,33
900605.002 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/11 kom
20.144,10
900605.005 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/6,5 kom
15.638,45
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
9.140,79
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.699,80
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
11.253,56
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.699,80
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
11.253,56
900254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/4-3 PL 180 12 kom
7.700,33
901254.004 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 130 kom
7.199,84
901254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 180 12 kom
8.607,93
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
854,07
900154.001 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1" kom
498,00
900154.002 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 5/4" kom
683,51
900303.125 Impeller D.33/78/15 KIT kom
1.705,65
900303.127 Impeller D.47/89/15 KIT kom
4.002,68
900303.129 Impeller D.61/88/15 KIT kom
3.998,94
900303.131 Impeller D.80/214/204/24 KIT kom
26.408,94
900303.205 Rotor - unit 22/90/2 KIT kom
8.341,50
900303.207 Rotor - unit 42/350/2-B D.15/20 kom
17.530,85
900303.209 Rotor - unit 42/450/2 D.15/20 kom
16.681,76
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
12.721,41
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
19.573,89
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
16.476,33
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
26.680,35
900603.006 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 kom
28.056,08
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
27.038,91
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
28.983,60
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
29.406,90
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
43.546,37
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
41.168,42
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
44.538,63
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
66.944,90
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
63.267,17
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
48.029,61
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
50.676,48
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
75.855,36
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
125.361,54
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
130.859,46
900601.801 Recirkulaciona pumpa Top Z 80/10 DM kom
263.504,25
900601.294 Recirkulaciona pumpa IP-Z 25/6 DM kom
70.897,77
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
657,36
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
1.466,61
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
1.743,00
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
26.146,25
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
26.230,91
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
26.666,66
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
26.652,96
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
41.885,54
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
44.676,83
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
33.651,11
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
34.520,12
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
32.807,00
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
33.507,93
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
31.518,42
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
32.363,78
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
38.395,80
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
39.325,82
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
41.885,54
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
44.676,83
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
56.293,92
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
59.616,83
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
55.497,12
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
60.556,80
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
76.677,06
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
76.670,84
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
89.534,18
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
94.373,49
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
65.470,82
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
70.962,51
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
72.050,64
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
81.440,43
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
85.709,54
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
97.554,47
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
103.841,72
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
86.498,87
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
101.817,35
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
94.373,49
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
107.270,45
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
127.905,08
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
130.217,04
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
143.152,59
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
150.546,65
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
203.203,92
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
227.632,07
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
165.963,48
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
138.599,63
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
159.860,49
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
214.242,09
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
177.604,23
900606.305 Cirkulaciona pumpa Top SD 30/5 EM kom
77.049,32
900606.327 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/7 DM kom
76.771,68
900606.032 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 DM kom
92.293,10
900606.407 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/7 DM kom
106.713,93
900606.040 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/10 DM kom
129.463,82
900606.415 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/15 DM kom
156.683,25
900606.507 Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM kom
134.189,84
900606.807 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/7 EM PN6 kom
262.111,10
900606.810 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/10 DM kom
238.436,18
900204.107 Cirkulaciona pumpa IPL 50/120-1,5/2 kom
113.820,39
900204.126 Cirkulaciona pumpa IPL 65/175-5,5/2 kom
215.162,15
900204.180 Cirkulaciona pumpa IPL 80/120-4/2 kom
168.514,49
900304.180 Cirkulaciona pumpa IP-E 80/110-4/2 kom
443.391,81
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
562,74
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
742,02
900906.001 Holenderi i zaptivaci (par) 1" kom
657,36
900906.002 Holenderi i zaptivaci (par) 5/4" kom
865,28

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders