PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900600.200 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 25/1-5 kom
21.498,75
900600.202 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 30/1-5 kom
22.517,95
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
52.406,73
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
61.801,25
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
65.960,13
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
56.127,05
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
66.067,93
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
70.339,50
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
96.868,10
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
78.630,30
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
75.842,20
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
109.888,63
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
81.942,70
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
127.501,68
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
146.435,28
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
150.080,88
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
101.722,78
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
162.800,05
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
169.348,90
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
197.833,83
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
237.006,88
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
259.296,98
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
268.031,23
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
567,18
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
747,25
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
16.875,60
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
15.725,33
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
17.159,80
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
24.384,85
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
18.273,33
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
25.015,73
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
26.941,43
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
20.593,48
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
23.063,08
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
21.273,35
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
23.521,23
900254.024 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/4 kom
7.405,13
900254.025 Cirkulaciona pumpa Star RSB 25/6 kom
8.354,50
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
7.721,18
900254.030 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/6 kom
9.333,28
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
8.490,48
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
7.571,73
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
8.430,45
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
11.870,25
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/8 kom
13.956,43
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
7.898,80
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
9.520,70
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
12.434,98
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star STG 30/8 kom
14.394,98
900605.001 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/9 kom
17.926,65
900605.005 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/6,5 kom
15.387,23
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
9.028,25
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.579,50
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
10.791,03
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.579,50
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
10.791,03
900254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/4-3 PL 180 12 kom
7.523,95
901254.004 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 130 kom
7.033,95
901254.005 Cirk. pumpa Star RS 25/6-3 PL 180 12 kom
8.410,85
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
1.378,13
900154.001 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1" kom
437,33
900154.002 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 5/4" kom
583,10
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
12.517,05
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
19.259,45
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
16.211,65
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
26.250,53
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
26.604,55
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
28.518,00
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
28.934,50
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
42.846,83
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
40.507,08
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
43.823,15
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
65.869,48
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
62.250,83
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
47.258,05
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
49.862,40
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
74.636,80
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
123.347,70
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
128.757,30
900602.256 Recirkulaciona pumpa IP-Z 25/6 EM kom
75.354,65
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
637,00
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
1.423,45
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
1.691,73
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
24.975,30
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
25.057,38
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
25.475,10
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
25.461,63
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
40.013,40
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
42.677,78
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
32.145,23
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
32.977,00
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
31.340,40
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
32.009,25
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
30.109,28
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
30.916,55
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
36.677,73
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
37.567,08
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
40.013,40
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
42.677,78
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
53.776,28
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
56.950,25
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
53.015,55
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
57.849,40
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
73.248,88
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
73.241,53
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
85.529,50
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
90.152,65
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
62.542,38
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
67.789,05
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
68.827,85
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
77.798,53
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
81.876,55
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
93.190,65
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
99.198,05
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
82.629,93
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
97.263,78
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
90.152,65
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
102.473,70
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
122.183,95
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
124.393,85
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
136.750,43
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
143.815,00
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
190.417,68
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
213.309,25
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
158.540,73
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
132.402,90
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
152.713,40
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
200.761,58
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
169.662,50
900606.305 Cirkulaciona pumpa Top SD 30/5 EM kom
73.602,90
900606.327 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/7 DM kom
68.471,38
900606.032 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 DM kom
83.874,53
900606.407 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/7 DM kom
101.940,83
900606.040 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/10 DM kom
123.673,55
900606.415 Cirkulaciona pumpa Top SD 40/15 DM kom
149.675,40
900606.507 Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM kom
128.188,90
900606.807 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/7 EM PN6 kom
250.388,78
900606.810 Cirkulaciona pumpa Top SD 80/10 DM kom
227.772,83
900204.165 Cirkulaciona pumpa IL 80/170-2,2/4 kom
182.216,30
900204.210 Cirkulaciona pumpa IL 80/210-3/4 kom
190.133,48
900204.125 Cirkulaciona pumpa IL 125/145-15/2 kom
576.826,78
900204.250 Cirkulaciona pumpa IL 150/250-15/4 kom
636.494,08
900204.115 Cirkulaciona pumpa IPL 40/115-0,55/2 kom
85.485,40
900204.105 Cirkulaciona pumpa IPL 50/105-0,75/2 kom
106.828,58
900204.120 Cirkulaciona pumpa IP-E 65/130-4/2 kom
407.398,25
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
553,70
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
730,10
900906.001 Holenderi i zaptivaci (par) 1" kom
614,95
900906.002 Holenderi i zaptivaci (par) 5/4" kom
828,10

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 15 Jan

  INFOMOBIL VAILLANT

  PFV Traders

  Obaveštavamo sve poslovne partnere koji su zainteresovani za prezentaciju Vaillant proizvoda putem infomobil-a u svom gradu, da se mogu obratiti našoj komercijali za detaljne informacije.

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 28 Mar

  NOVA LOKACIJA PVF TRADERS UŽICE

  Poštovani poslovni partneri,
  Ovim Vas obaveštavamo da će od 31.03.2014 poslovna jedinica PVF Traders Užice poslovati na novoj adresi: Gorjani bb 31000 Užice sa novim brojevima telefona 031/546-781; 546-782. 
   
PFV Traders